Hướng dẫn tự học Excel 2007

Excel 2007 có nhiều tính năng tương tự với các phiên bản trước và cũng có nhiều tính năng mới mà bạn có thể sử dụng. Trước khi đến phần link tải Hướng dẫn tự học Excel 2007 ,xin sơ lược 1 số tính năng mới của excel 2007:

Hướng dẫn tự học Excel 2007
- Ribbon: Ribbon là vùng phía trên cùng của tài liệu. Nó gồm 7 tab: Home, Insert, Page, Layouts, Formulas, Data, Review và View. Mỗi tab được chia thành các nhóm. Mỗi nhóm là tập hợp các tính năng được thiết kế để thực thi chức năng mà bạn sẽ sử dụng trong quá trình làm việc hoặc chỉnh sửa bảng tính Excel.

Hướng dẫn tự học Excel 2007

Các tính năng phổ biến được hiển thị trong vùng Ribbon. Để xem các tính năng trong mỗi nhóm, kích mũi tên ở phía góc bên phải của mỗi nhóm.

Hướng dẫn tự học Excel 2007

      Home: Clipboard, Fonts, Alignment, Number, Styles, Cells, Editing 
Insert
: Tables, Illustrations, Charts, Links, Text
      Page Layouts: Themes, Page Setup, Scale to Fit, Sheet Options, Arrange
      Formulas: Function Library, Defined Names, Formula Auditing, Calculation
      Data: Get External Data, Connections, Sort & Filter, Data Tools, Outline
      Review: Proofing, Comments, Changes
      View: Workbook Views, Show/Hide, Zoom, Window, Macros

Quick Access Toolbar: Quick Access Toolbar là một thanh công cụ tùy chỉnh chứa các lệnh mà bạn có thể sử dụng. Bạn có thể đặt Quick Access Toolbar lên phía trên hoặc phía dưới vùng Ribbon. Để thay đổi vị trí của Quick Access Toolbar, kích vào mũi tên phía cuối thanh công cụ và kích Show Below the Ribbon.

Hướng dẫn tự học Excel 2007

 

Tải tài liệu miễn phí  Hướng dẫn tự học Excel 2007 tại đây:

http://updatebook.vn/threads/111419

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.6/10 (28 votes cast)
Hướng dẫn tự học Excel 2007, 6.6 out of 10 based on 28 ratings

Tác giả Vinh Dương

Tôi là một Blogger hiện đang sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh