Tổng hợp luận văn Tiến Sỹ – Thạc Sỹ chuyên ngành Kinh Tế

Tài Liệu Miễn Phí – Bạn đang cần tìm luận văn tiến sỹ, luận văn thạc sỹ nhưng lại không biết tìm ở đâu. Hãy đến với Tài Liệu Miễn Phí. Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm kiếm 1 cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Dưới đây là danh sách luận văn thạc sỹ - tiến sỹ chuyên ngành Kinh tế. Các bạn ấn Ctrl + F để tìm tài liệu phù hợp

Tổng hợp luận văn Tiến Sỹ  Thạc Sỹ chuyên ngành Kinh Tế

Danh sách Luận Văn Tiến Sỹ
 1. Tiến Sỹ Hàng không Việt Nam định hướng phát triển theo mô hình tập đoàn kinh tế
 2. Tiến Sỹ Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam
 3. Tiến Sỹ Ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử trong điều kiện việt nam hội nhập kinh tế quốc tế
 4. Tiến Sỹ Hội nhập kinh tế quốc tế với chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Campuchia
 5. Tiến Sỹ Tiếp cận và phân tích động thái giá cả – lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế
 6. Tiến Sỹ Phát triển hoạt động bán lẻ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
 7. Tiến Sỹ Vai trò của nhà nước trong quá trình công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu của Malaixia – kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Nam
 8. Tiến Sỹ Đổi mới quản lý ngân sách địa phương các tỉnh vùng Đồng bằng Sông Hồng
 9. Tiến Sỹ Vai trò của nhà nước đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Đài Loan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế (thời kỳ 1961-2003) – Bài học kinh nghi
 10. Tiến Sỹ Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam
 11. Tiến Sỹ Hoạt động của Công ty tài chính Dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: kinh nghiệm và giải pháp
 12. Tiến Sỹ Quản lý tài sản công trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam
 13. Tiến Sỹ Chiến lược phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trong bối cảnh hôị nhập
 14. Tiến Sỹ Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với thị trường nhà ở, đất đô thị (ứng dụng tại Hà Nội)
 15. Tiến Sỹ Xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế chuyển đổi
 16. Tiến Sỹ Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hiệu quả kinh tế đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam
 17. Tiến Sỹ Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình ở các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
 18. Tiến Sỹ Tài chính trong sát nhập các doanh nghiệp ở Việt Nam
 19. Tiến Sỹ Hoàn thiện quản lý thu thuế của nhà nước nhằm tăng cường sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp (Nghiên cứu tình huống của Hà Nội)
 20. Tiến Sỹ Hoàn thiện các chính sách xóa đói giảm nghèo chủ yếu của Việt Nam đến năm 2015
 21. Tiến Sỹ Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bắc Ninh từ năm 1986 đến nay: thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp
 22. Tiến Sỹ Quá trình hoàn thiện các chính sách thúc đẩy phát triển làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ 1997 đến 2003 – Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp
 23. Tiến Sỹ Phương pháp định tính trong nghiên cứu hành vi người tiêu dùng Việt Nam về sản phẩm xe máy
 24. Tiến Sỹ Các giải pháp Marketing nhằm tăng sức cạnh tranh trong kinh doanh vận chuyển hành khách của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam
 25. Tiến Sỹ Phát triển loại hình doanh nghiệp tư nhân trong công nghiệp Việt Nam
 26. Tiến Sỹ Cơ chế quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp ở Việt Nam
 27. Tiến Sỹ Hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước về thương mại hàng hóa trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020
 28. Tiến Sỹ Huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 29. Tiến Sỹ Tổ chức kiểm toán ngân sách nhà nước do kiểm toán nhà nước Việt Nam thực hiện
 30. Tiến Sỹ Phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp
 31. Thạc Sỹ Luận văn thạc sỹ xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lí (110 trang)
 32. Tiến Sỹ Hoàn thiện chính sách phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay
 33. Tiến Sỹ Chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc và khả năng vận dụng vào Việt Nam
 34. Tiến Sỹ Hoàn thiện chính sách quản lý Nhà nước đối với thị trường thuốc chữa bệnh tại Việt Nam
 35. Tiến Sỹ Quá trình phát triển DN vừa và nhỏ ngoài quốc doanh ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ 1997 – 2003 – Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp
 36. Tiến Sỹ An sinh xã hội đối với nông dân trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam
 37. Tiến Sỹ Tổ chức hạch toán kế toán trong các cơ sở y tế với việc tăng cường quản lý tài chính ngành y tế Việt Nam
 38. Tiến Sỹ Những giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại các Ngân hàng thương mại nhà nước ở Việt Nam
 39. Tiến Sỹ Giải pháp nâng cao chất lượng tăng trường Công nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế (Nghiên cứu điển hình từ ngành dệt may Việt Nam)
 40. Tiến Sỹ Hoàn thiện cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN trong các trường đại học ở Việt Nam
 41. Tiến Sỹ Hoàn thiện hoạt động xúc tiến nhằm thúc đẩy xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường EU
 42. Tiến Sỹ Phát triển sản xuất nguyên phụ liệu may mặc Việt Nam
 43. Tiến Sỹ Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội trong tiến trình hội nhập quốc tế
 44. Tiến Sỹ Chính sách phát triển công nghiệp tại địa phương, nghiên cứu áp dụng với tỉnh Bắc Ninh
 45. Tiến Sỹ Nghiên cứu việc làm của lao động qua đào tạo nghề ở Việt nam
 46. Tiến Sỹ Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
 47. Tiến Sỹ Bounna Hanexingxay – Hoàn thiện chính sách quản lý của Nhà nước về thương mại của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến năm 2020.
 48. Tiến Sỹ Một số giải pháp lớn nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân và HTX nông nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 49. Tiến Sỹ Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam
 50. Tiến Sỹ Phương pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tỉnh Trà Vinh đến năm 2015
 51. Tiến Sỹ Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long An
 52. Tiến Sỹ Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả họat động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam
 53. Tiến Sỹ Phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất, các ngành sản phẩm theo giá so sánh
 54. Tiến Sỹ Hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế của việt nam trong điều kiện hội nhập quốc tế
 55. Tiến Sỹ Vận dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí đánh giá mức độ đô thị hóa nhằm góp phần xd các quan điểm phát triển đô thị VN đến năm 2020 lấy Hà Nội vd
 56. Tiến Sỹ Phát triển công nghiệp chế biến rau quả ở Việt Nam trong quá trinh hội nhập
 57. Tiến Sỹ Các giải pháp nhằm phát triển Thị Trường Chứng Khoán Viet Nam
 58. Tiến Sỹ Hoàn thiện cơ chế chính sách để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở thủ đô Hà Nội trong giai đoạn từ 2001 – 2010
 59. Tiến Sỹ Hàng không Việt Nam định hướng phát triển theo mô hình tập đoàn kinh tế
 60. Tiến Sỹ Cầu về tiền và hệ quả đối với chính sách tiền tệ ở Việt Nam
 61. Tiến Sỹ Hoàn thiện chính sách quản lý của Nhà nước về thương mại của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến năm 2020
 62. Tiến Sỹ Mối quan hệ giữa doanh nghiệp với trường đại học và viện nghiên cứu:một nghiên cứu tại việt nam
 63. Tiến Sỹ Một lý thuyết hệ thống về thông tin tổ chức

 

Danh sách Luận Văn Thạc Sỹ

 1. Thạc Sỹ Thực trạng và những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất chè tại thành phố thái nguyên
 2. Thạc Sỹ Giải pháp chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm của lao động nông thôn huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
 3. Thạc Sỹ Nâng cao ch ất lượng tín dụng ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện phú bình
 4. Thạc Sỹ Giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh nước sạch tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh nước sạch thái nguyên
 5. Thạc Sỹ Thực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển ngành nông lâm nghiệp thuỷ sản tỉnh vĩnh phúc
 6. Thạc Sỹ ảnh hưởng của xu hướng đô thị hoa đối với kinh tê hô nông dân trên địa bàn thành phố thái nguyên
 7. Thạc Sỹ ẢNH HƯởNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NướcC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN XÃ TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN
 8. Thạc Sỹ Thực trạng và một số giải pháp nhằm tạo việc làm cho người lao động nông thôn thành phố Thái Nguyên
 9. Thạc Sỹ Thực trạng và giải pháp phát huy vai trò nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn tỉnh thái nguyên
 10. Thạc Sỹ Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh thái nguyên
 11. Thạc Sỹ Thực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững trên địa bàn huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
 12. Thạc Sỹ đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng các nguồn lực tự nhiên trong hộ gia đình tới thu nhập và an toàn lương thực
 13. Thạc Sỹ Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh thái nguyên
 14. Thạc Sỹ Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp huyện ở tỉnh thái nguyên
 15. Thạc Sỹ đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè của hộ nông dân trên địa bàn huyện văn chấn – yên bái
 1. Thạc Sỹ Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa huyện phổ yên
 2. Thạc Sỹ Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Nam Á đến năm 2015
 3. Thạc Sỹ Luận văn thạc sỹ nông nghiệp ” nghiên cứu tạo cây thuốc lá chuyên gen kháng sâu
 4. Thạc Sỹ Phân tích hNÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – HÀ NỘI SAU KHIoạt động kinh doanh của Công ty TNHH 1TV XNK Hao Phat
 5. Thạc Sỹ Một số gợi ý để nâng cao chất lượng luận văn cử nhân và thạc sĩ quản trị kinh doanh
 6. Thạc Sỹ Giải pháp để kiểm soát lạm phát ở Việt Nam
 7. Thạc Sỹ Xây dựng báo cáo kế toán quản trị cho hệ thống siêu thị MEDICARE
 8. Thạc Sỹ Hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các công ty kiểm toán Việt Nam
 9. Thạc Sỹ Các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng thay đổi thái độ sử dụng thương mại điện tử ở Việt Nam
 10. Thạc Sỹ Ứng dụng lý thuyết Logistics nhằm tối ưu hoá quá trình sản xuất và tiêu thụ Bưởi da xanh Bến Tre
 11. Thạc Sỹ Một số giải pháp áp dụng quyền chọn chứng khoán trên thị trường chứng khoán VN
 12. Thạc Sỹ Phân tích các nhân tố tác động đến tình hình xuất khẩu gạo tại tp.cần thơ
 13. Thạc Sỹ Giải pháp hoàn thiện phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng công thương Bình Dương
 14. Thạc Sỹ Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thế Anh
 15. Thạc Sỹ Khảo sát tổng hợp về các vấn đề chung của Công ty may Đáp Cầu
 16. Thạc Sỹ Phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
 17. Thạc Sỹ đẩy mạnh hoạt động cho vay bất động sản tại chi nhánh ngân hàng công thương tỉnh đồng nai
 18. Thạc Sỹ Xây dựng chính sách cổ tức cho các công ty cổ phần niêm yết tại việt nam
 19. Thạc Sỹ Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
 20. Thạc Sỹ Giải pháp gia tăng nguồn huy động vốn đối với hệ thống ngân hàng đầu tư và phát triển ở Việt Nam
 21. Thạc Sỹ Tổ chức công tác kế toán nguyên vật kiệu tại công ty Dệt – May Hà Nội
 22. Thạc Sỹ Tổ chức công tác quản lý vốn lưu động trong công ty thương mại –xây dựng Sóc Sơn.
 23. Thạc Sỹ Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Thương Mại và dịch vụ kỹ thuật Đông Nam á
 24. Thạc Sỹ Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng đầu Tư và phát triển Việt Nam
 25. Thạc Sỹ Kế toán nguyên liệu vật liệu” nhằm đi sâu và tìm hiểu về công tác kế toán nguyên liệu vật liệu
 26. Thạc Sỹ Quản trị rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam
 27. Thạc Sỹ Nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN”.
 28. Thạc Sỹ Thực trạng kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế (IFC) thực hiện
 29. Thạc Sỹ Tín dụng bất động sản của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM – Thực trạng và giải pháp
 30. Thạc Sỹ đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào hoạt động thăm dò khai thác dầu khí ở việt nam
 31. Thạc Sỹ Chuyển từ huy động vốn cổ phần sang vốn vay truyền thống
 32. Thạc Sỹ Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cổ phiếu trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam
 33. Thạc Sỹ Phát triển dịch vụ ngân hàng của Ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ hậu WTO
 34. Thạc Sỹ Các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ vận hành bảo dưỡng công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí
 35. Thạc Sỹ Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi thường xuyên tại Kho bạc nhà nước Tỉnh Tiền Giang
 36. Thạc Sỹ Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân Hàng Công Thương Việt Nam
 37. Thạc Sỹ Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp máy nén khi tại Công ty ATLAS COPCO Việt Nam
 38. Thạc Sỹ Nghiên cứu lý thuyết tài chính hành vi trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 39. Thạc Sỹ Giải pháp tài chính nhằm phát triển sản phẩm dịch vụ viễn thông tại Viễn thông Cần Thơ – Hậu Giang
 40. Thạc Sỹ Phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
 41. Thạc Sỹ Nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty Lắp máy Việt nam
 42. Thạc Sỹ Giải pháp hoàn thiện các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả làm việc của nhân viên
 43. Thạc Sỹ Vận dụng hợp đồng tương lai chứng khoán vào thị trường Chứng khoán Việt Nam
 44. Thạc Sỹ Lập kế hoạch khởi sự cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam
 45. Thạc Sỹ Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu giày dép vào thị trường Hoa Kỳ cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh
 46. Thạc Sỹ Giải pháp phát triển thẻ thanh toán tại Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam
 47. Thạc Sỹ Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ cảng biển và sự thỏa mãn, hài lòng của khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh
 48. Thạc Sỹ Giải pháp quản trị nghiệp vụ phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tại VCB Đồng Nai
 49. Thạc Sỹ Các giải pháp hòan thiện quản lý giá thành của khu vực Nhà nước ở Việt Nam
 50. Thạc Sỹ Thuế nhà thầu ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập
 51. Thạc Sỹ Những giải pháp chiến lược nâng cao hiệu quả kinh tế ngành in Thành phố Hồ Chí Minh
 52. Thạc Sỹ Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
 53. Thạc Sỹ Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ công chức ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND.TPHCM
 54. Thạc Sỹ Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu
 55. Thạc Sỹ Xây dựng mô hình quỹ đầu tư phát triển của Tỉnh Long An
 56. Thạc Sỹ Xây Dựng mô hình Kinh Doanh nhượng quyền thương mại chuỗi cửa hàng bán lẻ CoopMart tại TP. HCM
 57. Thạc Sỹ Xây dựng chiến lược Marketing cho EASY DREAM
 58. Thạc Sỹ Một số giải pháp phát triển thị trường trái phiếu tại Việt Nam
 59. Thạc Sỹ Ảnh hưởng của văn hóa công ty đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh
 60. Thạc Sỹ Một số định hướng cho kế toán Việt Nam trong tiến trình hội tụ kế toán quốc tế
 61. Thạc Sỹ Ứng dụng quyền chọn chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay
 62. Thạc Sỹ Ước lượng suất sinh lợi của Giáo dục ở Việt Nam
 63. Thạc Sỹ Các giải pháp thúc đẩy sự phát triển bền vững Thị trường chứng khoán Việt Nam
 64. Thạc Sỹ Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản của tỉnh an giang sang thị trường eu
 65. Tiến Sỹ Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương trong ngành điện lực Việt Nam
 66. Tiến Sỹ Tăng cường quản lý nợ nước ngoài ở Việt Nam
 67. Thạc Sỹ Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu
 68. Thạc Sỹ Capital Structure and Firm Performance. Case Study: Listed Companies in Hochiminh Stock Exchange – 2010
 69. Thạc Sỹ “tác động của một số yếu tố chính đến thu nhập của hộ sản xuất hồ tiêu việt nam trường hợp điển hình ở vùng đông nam bộ”
 70. Thạc Sỹ Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử qua mạng thông tin di động
 71. Thạc Sỹ Hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các công ty kiểm toán việt nam
 72. Thạc Sỹ ảnh hưởng của văn hóa công ty đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp ở tp.hcm
 73. Thạc Sỹ Một sô giải pháp phát triển Logistics trong các công ty giao nhận VIệt Nam trên địa bàn TP. HCM
 74. Thạc Sỹ Du lịch quốc tế và vấn đề thị thực xuất nhập cảnh việt nam thực trạng và giải pháp
 75. Thạc Sỹ đo lường chất lượng dịch vụ, sự thỏa mãn, và lòng trung thành của khách hàng với dịch vụ adsl
 76. Tiến Sỹ Một số vấn đề về quan hệ lao động tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở việt nam trong thời kỳ chuyển đổi k
 77. Thạc Sỹ Chức năng đại diện cho người lao động của tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp fdi trong giải quyết tranh chấp lao động tập thể và đình công
 78. Thạc Sỹ ảnh hưởng của thông tin bất cân xứng đối với nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tp.hcm
 79. Thạc Sỹ Kiểm soát vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài
 80. Thạc Sỹ Tỷ giá hối đoái thực và cán cân thương mại của việt nam
 81. Thạc Sỹ Vận dụng công cụ quyền chọn để kinh doanh và phòng ngừa rủi ro trong thị trường chứng khoán việt nam
 82. Thạc Sỹ Ứng dụng Hiệp Ước Basel II vào hệ thống quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
 83. Thạc Sỹ Xây dựng ngân hàng ngoại thương việt nam thành tập đoàn tài chính– ngân hàng sau cổ phần hóa
 84. Thạc Sỹ Xây dựng mô hình cơ cấu vốn hợp lý cho doanh nghiệp Việt Nam
 85. Thạc Sỹ Quỹ tín thác đầu tư bất động sản tại thành phố hồ chí minh
 86. Thạc Sỹ Giải pháp tài chính nhằm phát triển sản phẩm dịch vụ viễn thông tại viễn thông cần thơ – hậu giang
 87. Thạc Sỹ Giải pháp thúc đẩy hoạt động sáp nhập và mua lại ngân hàng theo định hướng hình thành tập đoàn tài chính ngân hàng tại Việt Nam
 88. Thạc Sỹ Giải pháp tăng tỷ trọng thu từ hoạt động dịch vụ trong cơ cấu thu nhập của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam
 89. Thạc Sỹ Hoàn thiện cơ chế tài chính các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền nam
 90. Thạc Sỹ Kiểm soát tín dụng Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hồ Chí Minh
 91. Thạc Sỹ Hợp nhất – thâu tóm doanh nghiệp dưới góc nhìn tài chính
 92. Thạc Sỹ Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mại việt nam
 93. Thạc Sỹ Những giải pháp chủ yếu nhằm chuyển tổng công ty xây dựng số 1 thành tập đoàn kinh tế mạnh trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
 94. Thạc Sỹ Huy động vốn đầu tư cho phát triển tỉnh trà vinh đến năm 2020
 95. Thạc Sỹ Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách tỉnh kiên giang
 96. Thạc Sỹ Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam thời kỳ hậu wto
 97. Thạc Sỹ Lập kế hoạch khởi sự cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam
 98. Thạc Sỹ Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ môi giới chứng khóan
 99. Thạc Sỹ Thái độ người tiêu dùng đối với chiêu thị trong việc xây dựng giá trị thương hiệu kem đánh răng tại thị trường hcm
 100. Thạc Sỹ Xác định các năng lực cần thiết của đội ngũ chuyên viên giám sát bộ phận phục vụ mặt đất của hãng hàng không
 101. Thạc Sỹ Xây dựng chiến lược kinh doanh bất đông sản của BitexcoLand
 102. Thạc Sỹ Cơ chế quản lý vốn tập trung tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam
 103. Thạc Sỹ Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Ninh Thuận
 104. Thạc Sỹ Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua hoạt động sát nhập và mua lại
 105. Thạc Sỹ Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
 106. Thạc Sỹ Thu hút vốn đầu tư để phát triển du lịch khánh hòa đến năm 2020
 107. Thạc Sỹ Hạn chế rủi ro giao dịch trong internet banking tại cac ngán hang thương mại việt nam
 108. Thạc Sỹ Giải pháp quản trị nghiệp vụ phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tại vcb đồng nai
 109. Thạc Sỹ Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng của Vietcombank
 110. Thạc Sỹ XÂY DỰNG “HỆ THỐNG SẢN XUẤT TINH GỌN” (KỸ THUẬT LEAN) TẠI CÔNG TY ESTec VINA.
 111. Thạc Sỹ đo lường mức độ thỏa mãn với công việc và kết quả thực hiện công việc của nhân viên công ty international sos việt nam
 112. Thạc Sỹ Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam trên địa bàn tp.hcm
 113. Thạc Sỹ Nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001:2000 tại công ty cổ phần thang máy thiên nam
 114. Thạc Sỹ Du lịch quốc tế và vấn đề thị thực xuất nhập cảnh việt nam thực trạng và giải pháp
 115. Thạc Sỹ Rủi ro trong tín dụng chứng từ tại VPBank và các biện pháp phòng ngừa
 116. Thạc Sỹ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TỔNG ĐẠI LÝ CHUYỂN PHÁT NHANH FedEx ĐẾN NĂM 2015
 117. Thạc Sỹ Xây dựng chiến lược phát triển đội tàu vận tải xăng dầu viễn dương của tổng công ty xăng dầu việt nam đến năm 2015
 118. Thạc Sỹ Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn – hà nội sau khi chuyển đổi từ ngân hàng nông thôn lên đô thị
 119. Thạc Sỹ Chuẩn mực hợp nhất kinh doanh: Sự hài hòa giữa chuẩn mực kế toán việt nam và chuẩn mực kế toán quốc tế
 120. Thạc Sỹ Các nhân tố tác động đến việc ứng dụng erp cho các doanh nghiệp tại tp đà nẵng
 121. Thạc Sỹ Sử dụng công cụ tín dụng tài trợ đầu tư kinh doanh vàng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
 122. Thạc Sỹ Chiến lược xuất khẩu của công ty cổ phần dệt may thành công sang thị trường mỹ giai đoạn 2008-2015
 123. Thạc Sỹ Đo lường chất lượng sịch vụ và chi phí tác động đến sự thỏa mãn của người sử dụng dịch vụ giải trí trực tuyến tại TP. HCM Đọc thêm Đo lường chất lượn
 124. Thạc Sỹ Giải pháp nhân sự Công ty Hệ thống thông tin FPT
 125. Thạc Sỹ Nâng cao hiệu quả quản lý thuế nhập khẩu tại cục hải quan tp.hcm
 126. Thạc Sỹ Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần xây dựng công trình
 127. Thạc Sỹ Giải pháp xây dựng thương hiệu vifon giai đoạn 2008 – 2012
 128. Thạc Sỹ Các yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên trong tổ chức
 129. Thạc Sỹ Tóm tắt luận văn thạc sĩ
 130. Thạc Sỹ Những vấn đề lý luận cơ bản về tín dụng ngân hàng và chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại
 131. Thạc Sỹ Thâu tóm và sáp nhập – giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thời kỳ hội nhập
 132. Thạc Sỹ Chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam
 133. Thạc Sỹ Thương hiệu Sacombank trong nền kinh tế hội nhập. Thực trạng và giải pháp
 134. Thạc Sỹ Chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam
 135. Thạc Sỹ ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh
 136. Thạc Sỹ Xây dựng Quy trình quản lý rủi ro lãi suất tại Việt Nam Eximbank.
 137. Thạc Sỹ Giải pháp hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Bến Thành.
 138. Thạc Sỹ Nghiên cứu hoạt động tín dụng bất động sản của các ngân hàng thương mại Việt Nam từ cuộc khủng hoảng tín dụng bất động sản tại Mỹ.
 139. Tiến Sỹ Hoàn thiện chính sách quản lý của Nhà nước về thương mại của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến năm 2020
 140. Thạc Sỹ Định hướng chiến lược kinh doanh Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong đến năm 2012
 141. Thạc Sỹ Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần kim khí An Bình
 142. Thạc Sỹ Quản lý rủi ro trong hoạt động đầu tư chứng khoán tại Công ty Tài chính Dầu khí
 143. Thạc Sỹ Phát triển dịch vụ y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 144. Thạc Sỹ Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của công ty cổ phần Hàng Hải Hà Nội
 145. Thạc Sỹ Hoàn thiện hoạt động đấu thầu tại dự án nâng cấp đô thị thành phố Nam Định do Ngân hàng thế giới tài trợ
 146. Thạc Sỹ Phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
 147. Thạc Sỹ Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An
 148. Thạc Sỹ Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính tại Tổng Công ty Sông Đà
 149. Thạc Sỹ Giải pháp mở rộng cho vay đối với Doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại NHTMCP Quân Đội
 150. Thạc Sỹ Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng
 151. Thạc Sỹ Kinh nghiệm công nghiệp hóa hiện đại hóa của Malaixia
 152. Thạc Sỹ Kinh nghiệm công nghiệp hóa hiện đại hóa của Hàn Quốc
 153. Thạc Sỹ Những giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần sữa Việt Nam
 154. Thạc Sỹ Hoàn thiện tổ chức KTNB tại TCT Khoáng sản – TKV
 155. Thạc Sỹ Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực của Công ty Quy chế Từ sơn
 156. Thạc Sỹ Những vấn đề lí luận và thực tiễn huy động vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội
 157. Thạc Sỹ Phát triển “Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ” tại Việt Nam – Nghiên cứu trường hợp xã Yến Mao, xã Phượng Mao, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
 158. Thạc Sỹ Nghiên cứu thực trạng thu hút FDI ở tỉnh Hải Dương giai đoạn 2001-2006
 159. Thạc Sỹ Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA tại Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
 160. Thạc Sỹ Hoàn thiện chính sách quản lý ngân sách tỉnh (thành phố) trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam
 161. Thạc Sỹ Hoàn thiện chiến lược ngành kinh doanh dịch vụ viễn thông của Tổng công ty truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2006-2010
 162. Thạc Sỹ Marketing hỗn hợp cho sản phẩm áo sơmi nam của Công ty Cổ phần May 10 tại thị trường Việt nam
 163. Thạc Sỹ Phát triển Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ tại Việt Nam –Nghiên cứu trường hợp xã Yến Mao và Phượng Mao, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ
 164. Thạc Sỹ Marketing hỗn hợp cho sản phẩm áo sơmi nam của Công ty Cổ phần May 10 tại thị trường Việt nam
 165. Thạc Sỹ Tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế hợp tác xã ở việt nam
 166. Thạc Sỹ Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
 167. Thạc Sỹ Phát triển các cụm, điểm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tây
 168. Thạc Sỹ Lựa chọn phương án chiến lược phát triển ngành công nghiệp chế biến thực phẩm của Việt Nam trong điều kiện hội nhập WTO
 169. Thạc Sỹ Phân tích đánh giá thực trạng thu hút FDI ở tỉnh Hải Dương
 170. Thạc Sỹ Giải pháp hoàn hiện hoạt động xây dựng chiến lược tại Ngân hàng Công thương Việt Nam
 171. Thạc Sỹ Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực của Công ty Quy chế Từ sơn
 172. Thạc Sỹ Những giải pháp nhằm tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực ở vùng biên giới tỉnh Lạng Sơn trong điều kiện giao thương kinh tế
 173. Thạc Sỹ Hoàn thiện chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở Huyện Đông Anh giai đoạn 2006-2010
 174. Thạc Sỹ Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch sản xuất tại Nhà máy Quy chế II – Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp
 175. Thạc Sỹ Nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty Cơ Điện Xây Dựng Nông Nghiệp Và Thủy Lợi
 176. Thạc Sỹ Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của công ty than Hà Tu
 177. Thạc Sỹ Định hướng và giải pháp cơ bản để phát triển Kinh tế tư nhân ở Việt Nam
 178. Thạc Sỹ Đào tạo và sử dụng NNL trong quá trình CNH, HĐH.
 179. Thạc Sỹ Giải pháp tăng cường huy động vốn và nâng cao hiệu quả sự dụng vốn dài hạn cho đầu tư phát triển Kinh tế ở Hà Nội trong thời gian tới
 180. Thạc Sỹ Chiến lược nâng cao khả năng cạnh tranh của Xí nghiệp Xây lắp điện- Công ty Điện lực 1
 181. Thạc Sỹ Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng tại Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thăng Long
 182. Tiến Sỹ Một lý thuyết hệ thống về thông tin tổ chức
 183. Tiến Sỹ Mối quan hệ giữa doanh nghiệp với trường đại học và viện nghiên cứu:một nghiên cứu tại việt nam
 184. Thạc Sỹ Rủi ro tín dụng và giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
 185. Thạc Sỹ Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tp. Cần thơ đến năm 2020
 186. Thạc Sỹ Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch sản xuất tại Nhà máy Quy chế II – Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nhiệp
 187. Thạc Sỹ Hoàn thiện chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở Huyện Đông Anh giai đoạn 2006-2010
 188. Thạc Sỹ Hoàn chỉnh quy hoạch phát triển các khu, cụm, điểm công nghiệp trên cả nước; hình thành các vùng công nghiệp trọng điểm; gắn việc phát triển sản xuất
 1. Thạc Sỹ Những giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần sữa Việt Nam
 2. Thạc Sỹ Giải pháp hoàn hiện hoạt động xây dựng chiến lược tại Ngân hàng Công thương Việt Nam
 3. Thạc Sỹ Xây dựng một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty Bia NADA
 4. Thạc Sỹ Chiến lược nâng cao khả năng cạnh tranh của Xí nghiệp Xây lắp điện- Công ty Điện lực 1
 5. Thạc Sỹ Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của công ty than Hà Tu
 6. Thạc Sỹ Nâng cao chất lượng tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng An
 7. Thạc Sỹ Những giải pháp nhằm tăng cường thu hút FDI vào Hải Dương giai đoạn 2007 -2010
 8. Thạc Sỹ Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA tại Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
 9. Thạc Sỹ Hoàn thiện chính sách quản lý ngân sách tỉnh (thành phố) trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam
 10. Thạc Sỹ Hoàn thiện chiến lược ngành kinh doanh dịch vụ viễn thông của Tổng công ty truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2006-2010
 11. Thạc Sỹ Chiến lược nâng cao khả năng cạnh tranh của Xí nghiệp Xây lắp điện- Công ty Điện lực 1
 12. Thạc Sỹ Marketing hỗn hợp cho sản phẩm áo sơmi nam của Công ty Cổ phần May 10 tại thị trường Việt nam
 13. Thạc Sỹ Những vấn đề lí luận và thực tiễn huy động vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội
 14. Thạc Sỹ Phát triển các cụm, điểm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tây
 15. Thạc Sỹ Lựa chọn phương án chiến lược phát triển ngành công nghiệp chế biến thực phẩm của Việt Nam trong điều kiện hội nhập WTO
 16. Thạc Sỹ Giải pháp hoàn hiện hoạt động xây dựng chiến lược tại Ngân hàng Công thương Việt Nam
 17. Thạc Sỹ Đấu tranh phòng, chống tội làm nhục người khác ở nước ta hiện nay
 18. Thạc Sỹ Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực của Công ty Quy chế Từ sơn
 19. Thạc Sỹ Những giải pháp nhằm tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực ở vùng biên giới tỉnh Lạng Sơn trong điều kiện giao thương kinh tế
 20. Thạc Sỹ Hoàn thiện chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở Huyện Đông Anh giai đoạn 2006-2010
 21. Thạc Sỹ Nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty Cơ Điện Xây Dựng Nông Nghiệp Và Thủy Lợi
 22. Thạc Sỹ Kinh tế tư nhân Việt Nam – thực trạng và giải pháp
 23. Thạc Sỹ Phương hướng và các giải pháp khác để tăng cường huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn dài hạn đầu tư phát triển kinh tế Hà Nội
 24. Thạc Sỹ Phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam.
 25. Thạc Sỹ Xây dựng chính sách cổ tức cho các công ty cổ phần niêm yết tại việt nam
 26. Thạc Sỹ Thực trạng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1997 đến nay-kinh nghiệm và giải pháp
 27. Thạc Sỹ Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng tại Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thăng Long
 28. Thạc Sỹ Đấu tranh phòng chống tội giết người trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 29. Thạc Sỹ Kinh nghiệm công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Hàn quốc và áp dụng vào Việt Nam
 30. Thạc Sỹ Giải pháp cơ bản nhằm thực hiện chiến lược phát triển thương mại của nước CHDCND Lào giai đoạn 2008 đến 2010
 31. Thạc Sỹ Tỷ giá hối đoái thực và cán cân thương mại của việt nam
 32. Thạc Sỹ Giải pháp phát triển dịch vụ homebanking tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam
 33. Thạc Sỹ Phát triển nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán việt nam
 34. Thạc Sỹ ảnh hưởng của thông tin bất cân xứng đối với nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tp.hcm
 35. Thạc Sỹ ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến hiệu quả kinh tế cây cà phê tỉnh đăk nông
 36. Thạc Sỹ Hiệu quả quản lý đầu tư công tại thành phố hồ chí minh:vấn đề và giải pháp
 37. Thạc Sỹ Tái cấu trúc tài chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ngành thép Việt Nam
 38. Thạc Sỹ ước lượng suất sinh lợi của giáo dục ở việt nam
 39. Thạc Sỹ Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mại việt nam
 40. Thạc Sỹ Kinh tế tư nhân Việt Nam – thực trạng và giải pháp
 41. Thạc Sỹ Vốn dài hạn cho đầu tư phát triển kinh tế
 42. Thạc Sỹ Thực trạng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1997 đến nay-kinh nghiệm và giải pháp
 43. Thạc Sỹ Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần kim khí An Bình
 44. Thạc Sỹ Chiến lược kinh doanh ngoại tệ mặt tại Vietinbank – VIETINBANK MTO II’S BUSINESS STRATEGY FOR FOREIGN CURRENCY BANKNOTES
 45. Thạc Sỹ Hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư tại Tổng công ty khoáng sản -TKV
 46. Thạc Sỹ Xây dựng chiến lược tài chính cho Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Toàn Tâm trong giai đoạn hội nhập
 47. Thạc Sỹ Các giải pháp nhằm phát triển thị trường mua lại, sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam
 48. Thạc Sỹ Quản lý rủi ro từ góc độ kiểm toán nội bộ tại Ngân Hàng TMCP Phương Nam
 49. Thạc Sỹ Sử dụng công cụ tín dụng tài trợ đầu tư kinh doanh vàng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
 50. Thạc Sỹ Giải pháp tài chính nhằm bảo toàn và tăng trưởng quỹ BHXH tại Việt Nam
 51. Thạc Sỹ Thực trạng và giải pháp nâng cao tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh Lâm Đồng hiện nay
 52. Thạc Sỹ Các giải pháp phát triển Bảo hiểm tiền gửi ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
 53. Thạc Sỹ Phát triển các dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế
 54. Thạc Sỹ Giải pháp hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Bến Thành
 55. Thạc Sỹ Phát Triển nguồn lực Kiều hối tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Viêt Nam chi nhánh Tp.HCM
 56. Thạc Sỹ Giải pháp năng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ ở tỉnh Long An
 57. Thạc Sỹ Rủi ro khi sử dụng phương thức tín dụng chứng từ trong thanh toán quốc tế
 58. Thạc Sỹ Giải pháp hạn chế rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Á Châu.
 59. Thạc Sỹ Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho Bạc Nhà Nước tỉnh Tiền Giang
 60. Thạc Sỹ Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn
 61. Thạc Sỹ Biện pháp ngăn ngừa tranh chấp khi áp dụng UCP600 trong phương thức tín dụng chứng từ
 62. Thạc Sỹ Tín dụng bất động sản của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM – Thực trạng và giải pháp
 63. Thạc Sỹ Thực trạng và các giải pháp đẩy mạnh hoạt động huy động vốn của các NHTM trên địa bàn Tỉnh Long An
 64. Thạc Sỹ Phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam
 65. Thạc Sỹ Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 66. Thạc Sỹ Xây dựng mô hình thị trường chứng khoán phi tập trung ở Việt Nam
 67. Thạc Sỹ Xây dựng chính sách niêm yết cổ tức cho các công ty cổ phần biêm yết tại Việt Nam
 68. Thạc Sỹ Chính sách lãi suất với mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam
 69. Thạc Sỹ Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Techcombank
 70. Thạc Sỹ Đẩy mạnh hoạt động cho vay bất động sản tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Đồng Nai
 71. Thạc Sỹ Phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
 72. Thạc Sỹ Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ chăn nuôi cá tra, cá basa tại Ngân hàng Công Thương chi nhánh An Giang
 73. Thạc Sỹ Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng Việt Nam thông qua hoạt động sáp nhập và mua lại
 74. Thạc Sỹ Một số giải pháp tài chính hỗ trợ cho sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa
 75. Tiến Sỹ Hàng không Việt Nam định hướng phát triển theo mô hình tập đoàn kinh tế
 76. Thạc Sỹ Mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng tài trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 77. Thạc Sỹ Giải pháp hoàn thiện phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng công thương Bình Dương
 78. Thạc Sỹ Quản lý rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
 79. Thạc Sỹ Năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP Sài Gòn – Thực trạng và các giải pháp cải thiện
 80. Thạc Sỹ Ứng dụng một số mô hình đầu tư tài chính hiện đại vào thị trường chứng khoán việt nam
 81. Thạc Sỹ Nâng cao sự hài lòng của khách hàng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam– chi nhánh thành phố hồ chí minh
 82. Thạc Sỹ Chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 83. Thạc Sỹ Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long tp.cần thơ trong thời kỳ hội nhập và phát triển
 84. Thạc Sỹ Quản lý rủi ro từ góc độ kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam
 85. Thạc Sỹ Xây dựng quỹ tín thác đầu tư bất động sản tại TPHCM
 86. Thạc Sỹ Xây dựng và giải pháp phát triển thương hiệu Ngân Hàng TMCP Gia Định
 87. Thạc Sỹ Các giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả quản trị tài chính các công ty cổ phần niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM
 88. Thạc Sỹ Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
 89. Thạc Sỹ Phát triển sản phẩm tài chính giao dịch ký quỹ chứng khoán trong hệ thống Ngân Hàng Công Thương Việt Nam
 90. Thạc Sỹ Hạn chế rủi ro giao dịch nhằm phát triển dịch vụ Internet banking trong các ngân hàn thương mại Việt Nam
 91. Thạc Sỹ Thâu tóm và sáp nhập – Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân Hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thời kỳ hội nhập
 92. Thạc Sỹ Kiểm soát rủi ro trong cho vay bất động sản của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh
 93. Thạc Sỹ Giải pháp phát triển nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ bằng công cụ phái sinh tại Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh TP. HCM
 94. Thạc Sỹ Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng Thương mại CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
 95. Thạc Sỹ Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đầu tư của Nhà nước tại Chi nhánh ngân hàng phát triển Long An
 96. Thạc Sỹ ảnh hưởng của thông tin bất cân xứng đối với nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tp.hcm
 97. Thạc Sỹ Hoàn thiện cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 98. Thạc Sỹ Một số giải pháp nhằm phát triển công cụ tài chính phát sinh ở các Ngân hàng thương mại tại Tp. HCM
 99. Thạc Sỹ Hợp nhất – thâu tóm doanh nghiệp dưới góc nhìn tài chính
 100. Thạc Sỹ Tổng quan về trái phiếu và thị trường trái phiếu
 101. Thạc Sỹ Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tín dụng đầu tư phát triển tại Chi nhánh Ngân hàng phát triển Vĩnh Long
 102. Thạc Sỹ Phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam giai đoạn 2008 – 2020
 103. Thạc Sỹ Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân Hàng Công Thương Việt Nam
 104. Thạc Sỹ Thu hút vốn đầu tư để phát triển du lịch Khánh Hòa đến năm 2020
 105. Thạc Sỹ Nâng cao hiệu quả quản lý thuế nhập khẩu tại cục hải quan TP Hồ chí Minh
 106. Thạc Sỹ Giải pháp phát hành trái phiếu đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 107. Thạc Sỹ Thương hiệu Sacombank trong nền kinh tế hội nhập. Thực trạng và giải pháp
 108. Thạc Sỹ Các giải pháp phát triển kinh doanh vàng tại Việt Nam
 109. Thạc Sỹ Phát triển hiệu quả thị trường tín dụng bất động sản của Việt Nam
 110. Thạc Sỹ Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn – hà nội sau khi chuyển đổi từ ngân hàng nông thôn lên đô thị
 111. Thạc Sỹ Giải pháp phát triển thẻ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
 112. Thạc Sỹ Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Ninh Thuận
 113. Thạc Sỹ Rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng TMCP Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
 114. Thạc Sỹ Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng của Vietcombank
 115. Thạc Sỹ Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
 116. Thạc Sỹ Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam trong xu thế hội nhập
 117. Thạc Sỹ Giải pháp cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trước xu thế sáp nhập, hợp nhất và mua lại
 118. Thạc Sỹ Các giải pháp hoàn thiện quản lý giá thành của khu vực Nhà nước ở Việt Nam
 119. Thạc Sỹ Phát triển nghiệp vụ thanh toán xuất nhập khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Công thương chi nhánh Trà Vinh
 120. Thạc Sỹ Cơ chế quản lý vốn tập trung tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
 121. Thạc Sỹ Tác động của cơ chế huy động vốn và cho vay đến kết quả hoạt động của Ngân hàng phát triển Việt Nam
 122. Thạc Sỹ Biện pháp gia tăng vốn tự có của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam
 123. Thạc Sỹ Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
 124. Thạc Sỹ Giải pháp nâng cao chất lượng nghiệp vụ tín dụng tại ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Chợ Lớn
 125. Thạc Sỹ Quản trị rủi ro tín dụng Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh
 126. Thạc Sỹ Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bến Tre
 127. Thạc Sỹ Phân tích đóng góp của vốn xã hội vào sự cải tiến doanh nghiệp: trường hợp nghiên cứu ngành dệt may trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 128. Thạc Sỹ Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT của thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020
 129. Thạc Sỹ Ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến hiệu quả kinh tế cây cà phê tỉnh Đăk Nông
 130. Thạc Sỹ Phát triển nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2008 – 2015
 131. Thạc Sỹ Phát triển nguồn nhân lực trong quá trình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang dến năm 2020
 132. Thạc Sỹ Hiệu quả quản lý đầu tư công tại thành phố Hồ Chí Minh: Vấn đề và giải pháp
 133. Thạc Sỹ Nghiên cứu tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường Nhật Bản, thực trạng và giải pháp
 134. Thạc Sỹ Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên khối văn phòng ở Thành phố HCM
 135. Thạc Sỹ Tác động của các nhân tố tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng: Nghiên cứu trường hợp thị trường điện thoại di động Việt Nam
 136. Thạc Sỹ Ảnh hưởng của thông tin bất cân xứng đối với nhà đầu tư trên thị trường Chứng Khoán TP.HCM
 137. Thạc Sỹ Ước lượng giá trị kinh tế vận tải thủy. Nghiên cứu điển hình: sông Thị Vải
 138. Thạc Sỹ Tác động của một số yếu tố chính đến thu nhập của hộ sản xuất hồ tiêu Việt Nam – Trường hợp điển hình vùng Đông Nam bộ
 139. Thạc Sỹ Ước lượng suất sinh lợi của giáo dục ở Việt Nam
 140. Thạc Sỹ Vận dụng lý thuyết ABC để hoàn thiện hệ thống kế toán chi phí tại công ty điện tử SAMSUNG VINA
 141. Thạc Sỹ Các giải pháp hoàn thiện vấn đề công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam
 142. Thạc Sỹ Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế về công cụ tài chính để hoàn thiện chế độ kế toán Việt Nam
 143. Thạc Sỹ Hệ thống thông tin kế toán tại công ty TNHH Maersk Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
 144. Thạc Sỹ Đề xuất chiến lược hội nhập kế toán quốc tế cho Việt Nam
 145. Thạc Sỹ Hoàn thiện việc trình bày và công bố thông tin báo cáo tài chính các công ty niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 146. Thạc Sỹ Nâng cao hiệu quả thẩm định cho vay DNVVN tại các NHTM trên địa bàn TPHCM
 147. Thạc Sỹ Giải pháp nâng cao tính hữu dụng của thông tin kế toán đối với quá trình ra quyết định của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 148. Thạc Sỹ Báo cáo tài chính hợp nhất: Lý luận, thực trạng và phương hướng hoàn hiện
 149. Thạc Sỹ Thực trạng và giải pháp nâng cao tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh lâm đồng hiện nay
 150. Thạc Sỹ Quá trình hòa hợp – hội tụ kế toán quốc tế và phương hướng, giải pháp của Việt Nam
 151. Thạc Sỹ Một số định hướng cho kế toán Việt Nam trong tiến trình hội tụ kế toán quốc tế
 152. Thạc Sỹ Chiến lược Marketing dịch vụ trả góp tại Công ty cổ phần thương mại Giấc Mơ Dễ Dàng (Easy)
 153. Thạc Sỹ Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần 32 đến năm 2020
 154. Thạc Sỹ Xây dựng hình ảnh thương hiệu Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ FPT
 155. Thạc Sỹ Giải pháp nhân sự Công ty Hệ thống thông tin FPT
 156. Thạc Sỹ Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự thỏa mãn của khách hàng khi mua hóa mỹ phẩm chăm sóc tóc
 157. Thạc Sỹ Phát triển nguồn nhân lực cho các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015
 158. Thạc Sỹ Xây dựng chính sách cổ tức cho các công ty cổ phần niêm yết tại Việt Nam
 159. Thạc Sỹ Chính sách lãi suất với mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam
 160. Thạc Sỹ Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ môi giới chứng khóan
 161. Thạc Sỹ Chiến lược xuất khẩu của công ty cổ phần Dệt May Thành Công sang thị trường Mỹ giai đoạn 2008-2015
 162. Thạc Sỹ Một số yếu tố chính ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng quần áo thời trang nữ – khu vực Tp.HCM
 163. Thạc Sỹ Phát triển các dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế
 164. Thạc Sỹ Một số giải pháp thiện quản trị nguồn nhân lực của Công ty cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su
 165. Thạc Sỹ Đánh giá chất lượng dịch vụ tiệc cưới của công ty dịch vụ du lịch Phú Thọ
 166. Thạc Sỹ Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty truyền tải điện 4
 167. Thạc Sỹ Các nhân tố tác động đến việc ứng dụng erp cho các doanh nghiệp tại tp đà nẵng
 168. Thạc Sỹ Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Đầu tư Địa ốc Hồng Quang
 169. Thạc Sỹ Xác định các năng lực cần thiết cho đội ngũ chuyên viên giám sát bộ phận phục vụ mặt đất của hãng hàng không
 170. Thạc Sỹ Đo lường mức độ hài lòng khách hàng về dịch vụ giao nhận hàng không tại công ty cổ phần giao nhận vận tải và thương mại vinalink
 171. Thạc Sỹ Các yếu tố tác động đến lòng trung thành của nhân viên tại Văn Phòng Khu Vực Miền Nam Vietnam Airlines
 172. Thạc Sỹ Giải pháp mở rộng khai thác đường bay Tp HCM – Bangkok của Vietnam Airlines tại thị trường Việt Nam
 173. Thạc Sỹ Thái độ người tiêu dùng đối với chiêu thị trong việc xây dựng giá trị thương hiệu kem đánh răng tại thị trường TPHCM
 174. Chất lượng dịch vụ ngân àng điện tử: So sánh giữa mô hình servqual và gronroos
 175. Thạc Sỹ Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp máy nén khí tại công ty atlas copco việt nam
 176. Thạc Sỹ Xây dựng chiến lược phát triển đội tàu vận tải xăng dầu viễn dương của tổng công ty xăng dầu việt nam đến năm 2015
 177. Thạc Sỹ Giải pháp xác định giá trị vườn cây cao su khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
 178. Thạc Sỹ Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ cảng biển và sự thỏa mãn, hài lòng của khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh
 179. Thạc Sỹ Một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển DNVVN tại tỉnh Đồng Tháp
 180. Thạc Sỹ Định hướng phát triển Tổng Công ty địa ốc Sài Gòn Resco đến năm 2020
 181. Thạc Sỹ Đo lường chất lượng dịch vụ và chi phí tác động đến sự thỏa mãn của người sử dụng dịch vụ giải trí trực tuyến tại TP. HCM
 182. Thạc Sỹ Chiến lược trong sản xuất – kinh doanh của ngành in Thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015
 183. Thạc Sỹ Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần cơ điện Thủ Đức đến năm 2020
 184. Thạc Sỹ Nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động của sinh viên Tp.HCM
 185. Thạc Sỹ Sử dụng công cụ tín dụng tài trợ đầu tư kinh doanh vàng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
 186. Thạc Sỹ Nâng cao năng lực cạnh tranh tại tổng công ty lắp máy Việt Nam.
 187. Thạc Sỹ Nâng cao hiệu quả quản lý thuế nhập khẩu tại cục hải quan tp.hcm
 188. Thạc Sỹ Nhận dạng một số yếu tố tác động đến kết quả làm việc của nhân viên công ty Dragon Logistics khu vực phía Nam.
 189. Thạc Sỹ Giải pháp xây dựng thương hiệu vifon giai đoạn 2008- 2012
 190. Thạc Sỹ Xây dựng chiến lược kinh doanh tại Tổng đại lý Chuyển phát nhanh FedEx đến năm 2015
 191. Thạc Sỹ Các yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên trong tổ chức
 192. Thạc Sỹ Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức ở UBND Huyện Bình Chánh Tp. HCM
 193. Thạc Sỹ Phát triển nguồn nhân lực trong các DNVVN tại Tp. Cần Thơ đến năm 2020
 194. Thạc Sỹ Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần 32 đến năm 2020
 195. Thạc Sỹ Nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng của Ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBANK).
 196. Thạc Sỹ Xây dựng chính sách cổ tức cho các công ty cổ phần niêm yết tại việt nam
 197. Thạc Sỹ Đo lường sự thỏa mãn trong công việc của người lao động tại Công ty cổ phần Cơ khí Chế tạo máy Long An.
 198. Thạc Sỹ Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ đào tạo được cảm nhận và sự hài lòng của sinh viên Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
 199. Thạc Sỹ Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đánh giá nhân viên tại Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh
 200. Thạc Sỹ Ảnh hưởng của văn hóa công ty đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong nước tại TP.HCM
 201. Thạc Sỹ Xây dựng mô hình kinh doanh nhượng quyền thương mại chuỗi cửa hàng bán lẻ CoopMart tại TP. HCM
 202. Thạc Sỹ Chuẩn mực hợp nhất kinh doanh: Sự hài hòa giữa chuẩn mực kế toán việt nam và chuẩn mực kế toán quốc tế
 203. Thạc Sỹ Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội sau khi chuyển đổi từ ngân hàng nông thôn lên đô thị

 

Xem chi tiết: Luận văn thạc sỹ

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.2/10 (17 votes cast)
Tổng hợp luận văn Tiến Sỹ - Thạc Sỹ chuyên ngành Kinh Tế, 7.2 out of 10 based on 17 ratings

Tác giả Vinh Dương

Tôi là một Blogger hiện đang sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh